مراحل مبارزه با علف های هرز در باغات انار

مراحل مبارزه با علف های هرز در باغات انار

تعداد علف های هرز باغ های انار را 34 گونه ذکر می کند ولی آنچه مسلم است علف های هرز یک منطقه با منطقه دیگر تفاوت دارند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

روش های مبارزه با علف های هرز عبات اند از:

  1. برنامه تنظیم شده ی مناسب برای مبارزه با علف های هرز.
  2. کندن علف هرز سس با دست و یا بیل.
  3. سوزاندن قطعات جدا شده سس.
  4. چرانیدن گوسفند در باغات 3-1 بار در طول فصل رشد.
  5. به هیچ وجه نباید به سس اجازه به بذر رفتن را داد و باید قبل از به بذر نشستن باغ از وجود آن پاکسازی گردد.
  6. قطع پاجوش ها و هرس شاخه های نزدیک به سطح زمین نیز امکان اتصال انگل را محدود می کنند.
  7. پس از استقرار سس روی درخت فقط امکان مبارزه مکانیکی وجود دارد و از پاشیدن هر گونه علف کش روی درخت باید جداً خودداری شود.
  8. علف کش های گلیفوسیت (راندآپ) به میزان محلول 2% و پاراکوات (گراماکسون) به میزان محلول 1% برای مبارزه با علف های هرز در باغات توصیه می شوند.

پاراکوات برای کنترل سس و علف های هرز یک ساله به صورت بعد از رویش و در مرحله حدود 10 سانتی متری مصرف می شود که می توان بر حسب مورد نیاز و در طول فصل 3-2 بار سمپاشی نمود.
می توان از یک علف کش پیش رویشی نیز استفاده نمود، به این ترتیب که با مقدار 15 کیلوگرم از علف کش کلر دمیتیل ( دستان 75 درصد) قبل از رویش علف های هرز در بهار ، در سطح باغ را سمپاشی نمود.
این علف کش همچنین از رویش سس نیز جلوگیری به عمل می آورد.

منبع: سازمان مهندسی کشاورزی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما