آشنایی با عملیات هرس باغات انار

آشنایی با عملیات هرس باغات انار

تا چه میزان به عملیات هرس باغات انار آشنایی دارید؟ هرس باغات انار چه فوایدی دارد و چه تاثیری بر باردهی درخت انار می گذارد؟ در حال حاضر روش قالب پرورش و تربیت درختان انار روش چندتنه ای است که منجر به انبوهی باغ و عدم امکان توسعه مکانیزاسیون و استفاده از ماشین آلات می شود، بنابراین هرس شاخه های پایینی، شاخه های اضافی و محدود کردن تعداد تنه ها ( 3-2 تنه ) و حذف نرک ها و پاجوش ها در طول فصل داشت جزء اهداف اصلی این فعالیت می باشد.

در هنگام هرس باغات انار باید دقت نمود تا شاخه های بارده به طور نرمال در سطح جانبی تاج درخت توزیع شود.
حفظ اسپورها و شاخه های سال جاری به منظور باروری درخت در سال آینده بسیار مهم است.
پاجوش ها، ریشه جوش ها وتنه جوش ها در جذب مواد غذایی با میوه رقابت می‌نمایند و در صورت عدم حذف آن ها از کمیت و کیفیت محصول به شدت کاسته می شود.

آشنایی با عملیات هرس باغات انار

 شناخت هرس فرم( نونهال ) درختان انار

سال اول :

در فروردین ماه پس از کاشت نهال، پس از جوانه زدن باید اقدام به سربرداری انار نمود. در فرم تاج آویزان نهال ها از ارتفاع یک متری سربرداری می‌گردند. در فرم های دوتنه، سه‌تنه، چهارتنه و جامی درخت از ارتفاع 30 سانتی متری سر برداری می شود.

سال دوم :

در کلیه فرم های هرس فقط به شاخه های انتخابی سال قبل اجازه رشد داده می‌شود و در اوایل فصل شاخه های اضافی، هرس می‌گردد.

سال سوم :

هرس پاجوش ها وتنه جوش ها تا شاخه‌های بارده ادامه می‌یابد. حذف شاخه های زاید روی دستک ها و جلوگیری از رشد اضافی به منظور تقویت شاخه ها ودستک های انتخاب شده الزامی است.
حذف تیغ های روی شاخه های انتخاب شده به تمیز بودن درخت کمک می‌کند.

سال چهارم و پنجم :

مراقبت از شاخه ها و دستک های بارده و حذف شاخه ها، پاجوش ها، تنه‌جوش ها و نرک ها ضروری است. با توجه به اینکه از سال چهارم و پنجم باید ارتفاع درخت نیز کنترل شود لذا شاخه‌های اضافی و دارای رشد عمودی حذف می‌گردند، ولی باید توجه داشت که درفرم های مذکور از خالی کردن تاج درخت اجتناب گردد زیر این عمل باعث افزایش خسارت آفتاب سوختگی می‌شود.

دستک های بارده بر روی تنه‌ها در جهات مختلف انتخاب می‌شوند به نحوی که هیچ یک از دستک ها مزاحم دیگری نباشد.

در هرس باید اجازه داد میوه‌ها در قسمت سایه تاج درخت رشد کنند.

 شناخت هرس فرم( نونهال ) درختان انار

 عملیات هرس باروری( هرس سالیانه) چگونه انجام می گیرد؟

هرس باروری به دو بخش تقسیم می‌گردد :

  1.  هرس خشک
  2. هرس سبز

[highlight color=”blue”]هرس خشک: هرس خشک در اواخر زمان خواب درختان انار یعنی ماه های بهمن و اسفند و قبل از بیدارشدن درختان انجام می‌گیرد که شامل حذف شاخه‌های اضافی، خشک و سرمازده می باشد.[/highlight]

 

[highlight color=”green”]هرس سبز: هرس سبز تقریباً‌ در تمامی ماه های رشد درخت، جز زمانی که شدت تابش آفتاب شدید است (خرداد ، تیر و مرداد) انجام می‌گیرد و شامل حذف شاخه‌های مزاحم، نرک ها و پاجوش ها می‌باشد.[/highlight]

حذف پاجوش ها و نرک ها در ماه های شهریور و اوایل مهر نیز به دلیل رقابت با میوه در جذب مواد غذایی، جهت افزایش وزن میوه در سال جاری اهمیت دارد.

آشنایی با هرس باغات انار

در حال حاضر روش قالب پرورش و تربیت درختان انار روش چندتنه ای است که منجر به انبوهی باغ و عدم امکان توسعه مکانیزاسیون و استفاده از ماشین آلات می شود ، بنابراین هرس شاخه های پایینی ، شاخه های اضافی و محدود کردن تعداد تنه ها ( 3-2 تنه ) و حذف نرک ها و پاجوش ها در طول فصل داشت جزء اهداف اصلی این فعالیت می باشد.

در هنگام هرس درختان انار باید دقت نمود تا شاخه های بارده به طور نرمال در سطح جانبی تاج درخت توزیع شود.
حفظ اسپورها و شاخه های سال جاری به منظور باروری درخت در سال آینده بسیار مهم است.
پاجوش ها، ریشه جوش ها وتنه جوش ها در جذب مواد غذایی با میوه رقابت می‌نمایند و در صورت عدم حذف آن ها از کمیت و کیفیت محصول به شدت کاسته می شود.

 شناخت هرس فرم( نونهال ) درختان انار

سال اول :

در فروردین ماه پس از کاشت نهال، پس از جوانه زدن باید اقدام به سربرداری انار نمود. در فرم تاج آویزان نهال ها از ارتفاع یک متری سربرداری می‌گردند. در فرم های دوتنه، سه‌تنه، چهارتنه و جامی درخت از ارتفاع 30 سانتی متری سر برداری می شود.

سال دوم :

در کلیه فرم های هرس فقط به شاخه های انتخابی سال قبل اجازه رشد داده می‌شود و در اوایل فصل شاخه های اضافی، هرس می‌گردد.

سال سوم :

هرس پاجوش ها وتنه جوش ها تا شاخه‌های بارده ادامه می‌یابد. حذف شاخه های زاید روی دستک ها و جلوگیری از رشد اضافی به منظور تقویت شاخه ها ودستک های انتخاب شده الزامی است.
حذف تیغ های روی شاخه های انتخاب شده به تمیز بودن درخت کمک می‌کند.

سال چهارم و پنجم :

مراقبت از شاخه ها و دستک های بارده و حذف شاخه ها، پاجوش ها، تنه‌جوش ها و نرک ها ضروری است.
با توجه به اینکه از سال چهارم و پنجم باید ارتفاع درخت نیز کنترل شود لذا شاخه‌های اضافی و دارای رشد عمودی حذف می‌گردند، ولی باید توجه داشت که درفرم های مذکور از خالی کردن تاج درخت اجتناب گردد زیر این عمل باعث افزایش خسارت آفتاب سوختگی می‌شود.

دستک های بارده بر روی تنه‌ها در جهات مختلف انتخاب می‌شوند به نحوی که هیچ یک از دستک ها مزاحم دیگری نباشد. در هرس باید اجازه داد میوه‌ها در قسمت سایه تاج درخت رشد کنند.

 شناخت هرس فرم( نونهال ) درختان انار

 عملیات هرس باروری( هرس سالیانه) چگونه انجام می گیرد؟

هرس باروری به دو بخش تقسیم می‌گردد :

  1.  هرس خشک
  2. هرس سبز

هرس خشک: هرس خشک در اواخر زمان خواب درختان انار یعنی ماه های بهمن و اسفند و قبل از بیدارشدن درختان انجام می‌گیرد که شامل حذف شاخه‌های اضافی، خشک و سرمازده می باشد.

هرس سبز: هرس سبز تقریباً‌ در تمامی ماه های رشد درخت، جز زمانی که شدت تابش آفتاب شدید است (خرداد ، تیر و مرداد) انجام می‌گیرد و شامل حذف شاخه‌های مزاحم، نرک ها و پاجوش ها می‌باشد.

حذف پاجوش ها و نرک ها در ماه های شهریور و اوایل مهر نیز به دلیل رقابت با میوه در جذب مواد غذایی، جهت افزایش وزن میوه در سال جاری اهمیت زیادی دارد.

 

منبع: سازمان مهندسی کشاورزی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما